Klachtenformulier

  • Indien u een klacht hebt over een product of dienstverlening van Pleegzorggedoe.nl (waaronder ook de Pleegzorg Academie valt) die u schriftelijk kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier.

    Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen we naar onze klachtenregeling.

    Voor een snelle en zorgvuldige behandeling vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
  • Indien relevant: als u al een idee hebt over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?