Opvoedgedoe

Aankomende Evenementen

gedachten over “Opvoedgedoe”

 1. Een complete en overzichtelijke waaier die zeker de moeite van het aanschaffen waard is. Het is geen boek wat je gaat lezen, maar wel een heel handig naslagwerk als je kinderen opvoedt of veel met hen werkt. (Marike Wierstra, recencent Pleegcontact, NVP magazine)

  Beantwoorden
 2. Als ervaren pleegouder en redactielid van Mobiel meen ik soms al heel wat te weten over pleegzorg en regelingen, maar dit boekje verraste me met informatie die ik nog niet wist en ook omstandigheden die ik niet kende. De onderwerpen die aan bod komen zijn divers, zoals legitimatie, naamswijziging, school, reizen en geheime plaatsing. De informatie is duidelijk, praktisch en helder. Zeker een aanrader voor pleegouders en voor pleegzorgwerkers, zodat zij deze informatie paraat hebben en ook een aanrader voor gemeenteambtenaren die belast worden met de jeugdzorg. Zij krijgen hierdoor snel een goed beeld van de complexiteit van pleegzorg en van de relevante praktische regelingen en procedures waarmee betrokkenen in pleegzorg te maken kunnen krijgen. (Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg)

  Beantwoorden
 3. De Ontwikkelmeter is een prachtig overzichtelijk product, te gebruiken bij opvoedingsadviezen aan (pleeg-)ouders. Ik ben Triple P-trainer en maak deel uit van een team van zes trainers en geef cursussen positief opvoeden aan groepen ouders die opvoedingsproblematiek, gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek ervaren met hun kinderen en tieners.
  Wij zijn onder de indruk van de ontwikkelmeter, een handzaam instrument wat goed te gebruiken is ter ondersteuning bij de cursussen.

  Erna Klok, Elker jeugd- en opvoedhulp

  Beantwoorden
 4. Dit boekje gaat op een overzichtelijke manier in op de vele varianten van contactregelingen tussen ouders en pleegkinderen. De wegingsfactoren voor contactregelingen zijn wat mij betreft het belangrijkste hoofdstuk. Zowel de wettelijke rechten van ouders en kinderen worden besproken als de rol van de (gezins)voogd, de pleegouders, maar ook van de ouders en het pleegkind. Dat bezoekregelingen afhankelijk moeten zijn van de leeftijd van het kind, het doel van de plaatsing en bijvoorbeeld de mate van traumatisering van het kind wordt genuanceerd uitgelegd. De auteur staat ook stil bij de rol van de (gezins)voogd, de rechter, de pleegouders en de ouders bij het vaststellen van de bezoekregelingen en bij de taken en houding van de begeleider bij de begeleide bezoekregelingen. Naast alle formele regelingen is er aandacht voor de ontwikkeling van het kind, manieren om bezoeken prettig te laten verlopen en bijzondere situaties. Het boekje is een praktisch hulpmiddel voor pleegouders die worstelen met het goed laten verlopen van bezoekregelingen.
  Mobiel tijdschrift voor pleegzorg

  Beantwoorden
 5. Ik gebruik de ontwikkelmeter bij onze voorbereidingstrainingen aan pleeggezinnen. En hoor vaak dat pleegouders na de training zelf een exemplaar bestellen, omdat de opgroeifasen zo helder uitgelegd worden.Mooi toch?

  Beantwoorden
 6. Leuke werkbladen. Vrolijk en niet saai. Heldere video’s.Echt een leuke manier om bezig te zijn met het effectiever inrichten van mijn leven als pleegvader.

  Beantwoorden
 7. Aan de redactie: Weet dat jullie tips gewaardeerd worden, ook al krijg je daar misschien weinig van terug.
  Ik merk dat het me helpt, ook al geef ik misschien wel een andere invulling, of doe het gewoon op mijn eigen manier binnen mijn eigen systeem.
  Het zet aan het denken, het blijft nog even hangen in mijn hoofd waardoor ik weer kritischer ga kijken, hoe doe ik dat? Waar ben ik mee bezig?
  Heel erg waardevol! Dank je wel!

  Beantwoorden
 8. Ik ben tussen de lessen in gedachten er veel mee bezig. Nu kom ik wat meer tot rust, maar merk wel dat ik bewuster keuzes maak wat ik wel/niet doe. Ook fijn dat ik mag mailen als ik iets niet snap. Je reactie gaf me echt lucht.

  Beantwoorden
 9. De ontwikkelmeter is een handig hulpmiddel om ouders en pleegouders om een toegankelijke manier uit te leggen of bepaalde zorgen nodig zijn of niet.

  Beantwoorden
 10. Ik lees elke week de tips. Toepasbaar? Ja/nee/soms. Het belangrijkste lukt altijd! Namelijk: bewust worden van de noodzaak om fit te blijven cq worden.
  Wel of geen -*pleegkinderen in huis (* cadeau-kinderen ajb) maakt mij niet uit. Korte krachtige tips, vind ik het meest tof!

  Beantwoorden
 11. Ben helemaal enthousiast. Ik heb een maand of 2 geleden een boekje timemagment gekocht en ik kon er echt niets mee… Nu snap ik het. Energiemanagment is een beter plan!

  Beantwoorden
 12. Deze lessen zijn heel duidelijk! Ik gebruik de termen die ik leer nu ook voor onze gezinshuisdochter. Ze is wat down en we zijn aan het kijken waar ze energie van krijgt en waarvan niet. Heel erg leuk toepasbaar!Ja dit is zo duidelijk en helder dat ik er zoveel van leer dat ik het ook direct weer door kan geven.

  Beantwoorden
 13. Dit is nu precies wat ik nodig had om de bijzondere ontwikkelingstaken van mijn pleegkinderen te begrijpen! En supertof, in waaiervorm. Met handige invulpagina’s om eventuele aandachtpunten snel te ontdekken. Bedankt!

  Beantwoorden
 14. Ik heb zoveel van deze training geleerd, doordat ik andere inzichten lees, de ervaringsverhalen zijn zo verhelderend. De stukjes daarnaast als extra informatie zijn heel erg interessant, en er staan ook nog wel eens linken in die weer verder helpen. Ik zie het echt als een studie, niet iets om “even erbij” te doen.

  Beantwoorden
 15. “Ik wilde meer leren over traumasensitief opvoeden omdat ik een (pleeg)kind opvoed met een traumatische geschiedenis. Deze intensieve online pleegoudercursus heeft mijn blik enorm verbreed. De theorie en praktijk worden naadloos verbonden, waardoor het heel herkenbaar is. Ik weet nu zeker dat ik het volhoud met mijn pleegdochter.”

  Beantwoorden
 16. De opbouw en de opdrachten spreken me zeer aan. Ze helpen me gericht te kijken naar mijn (pleeg)kind. Sommige komen ook wel heel dichtbij. Dat is soms slikken, maar ik ga weer anders nadenken, anders kijken waardoor er ruimte komt voor nieuwe inzichten en ik niet steeds in hetzelfde rondje blijf draaien.

  Beantwoorden
 17. Juist doordat ik andere invalshoeken krijg, op een andere manier leer kijken, ben ik er heel veel mee bezig, en dat heeft consequenties voor de manier waarop ik naar mijn pleegkind en mezelf kijk.

  Beantwoorden
 18. We doen het weer samen. Ik voel dat ik mijn taak beter kan uitoefenen. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor de uithuisplaatsing. Ouders en pleegouders denken mee en pakken hun deelverantwoordelijkheid op, ieder vanuit zijn eigen betrokkenheid en wat hij kan.

  Beantwoorden
 19. Ik wilde kijken hoe ik mijn pleegkinderen kan helpen hun trauma voor een deel te verwerken, zonder meteen in therapie te gaan. Ik vind het iedere keer weer een verrassing waarover de lessen gaan. Ik leer om veel meer ‘achter’ het gedrag van onze pleegkinderen te kijken. De opdrachten zijn niet altijd passend bij de leeftijd van mijn pleegkinderen. Hierin bepaal ik zelf wat wel/niet past.

  Beantwoorden
 20. Wat een verhelderende lessen! Ik dacht dat ik al zoveel had bedacht en gedaan dat het deze keer vast minder confronterend zou zijn. Echt verrassende lessen. En veel diepgang. Dank je wel!

  Beantwoorden
 21. De lessen hebben echt een grote impact op mijn pleegouderpraktijk. Keigoed om gedwongen(!) te worden om andere oplossingen te zoeken voor ‘alledaags lastig gedrag’!

  Beantwoorden
 22. Ik had al tijden het gevoel dat mijn mening niet telde. Dat frustreerde me zo dat ik op het punt stond een klacht in te dienen. De voogd stelde me toen voor met de TRAP te gaan werken. Door de TRAP kon ik mijn zienswijzen en standpunten op een makkelijke manier noemen en vertelden anderen ook wat belangrijk voor hen was. Ik had voor het eerst het gevoel dat ik werd gehoord. Mijn zorgen werden bespreekbaar.

  Beantwoorden
 23. Eindelijk een cursus waar we wat aan hebben. Ik zorg nu veel beter voor mezelf en laat niet meer zo makkelijk over me lopen. En dat is voor iedereen beter. Alhoewel ze er wel aan moesten wennen dat het voortaan anders is. Bedankt voor de inspiratie! Ik kan de cursus iedereen aanbevelen.

  Beantwoorden
 24. Het is heel prettig om de vragen die er n.a.v. de stof (of andere pleegzorgdingen) opkomen, te kunnen bespreken met mijn persoonlijke pleegzorgcoach.

  Beantwoorden
 25. De cursus is pittig, dat geef ik eerlijk toe. Maar het is ook goed om een stok achter de deur te hebben om het wekelijks te doen, anders gaat het versloffen. Juist omdat het online is, moet ik zelf de discipline opbrengen, en dan moet ik streng zijn. Als ik wil heb ik in één avond alles gedaan, en dat komt ook overeen met een avond ergens naar cursus gaan, die tijd moet ik er gewoon voor vrij maken.

  Beantwoorden
 26. Deze cursus heeft me enorm geholpen om gerichter te kijken en daardoor nieuwe handelingsmogelijkheden te ontdekken. Het is fijn om altijd feedback te ontvangen van dezelfde persoon.

  Beantwoorden
 27. Ik denk dat na 20 jaar pleegzorg en jaren lang werken bij een pleegzorgorganisatie mijn rugzakje met informatie aardig gevuld is. Toch was het weer goed om bewust te worden van dingen en dingen te herhalen en de achterliggende theorie tot je te nemen. En deze in jouw situatie te plaatsen. Doordat je elke dag opdrachten had, had ik de neiging om ze niet altijd in de praktijk te brengen. Hier werd ik ook op gewezen in de feedback, dat vond ik positief.Mijn algemene indruk van deze online cursus is positief omdat je het op je eigen moment kunt inplannen. Ik denk dat het in deze tijd past. Ook de feedback en het persoonlijke contact heb ik als goed ervaren. Een goede cursus, die je helpt je inzicht vergroten op de manier waarop je pleegkind functioneert, met leuke tips van boeken en documentaires.

  Beantwoorden
 28. Goed stuk!
  Zelf ook eens op de eerste hulp gezeten met een pleegkind, een onbereikbare gezinsvoogd en ouders die geen Nederlands spraken. De behandelend arts heeft de verantwoording op zich genomen en de pleegzorgbegeleider heeft de rest geregeld, zodat ik er kon zijn voor ons pleegkind.

  Beantwoorden
 29. Wat een fijne cursus om de basis van traumasensitief opvoeden te leren! Ik merk het effect van mijn verworven kennis en vaardigheden regelmatig in mijn praktijksituatie.

  Beantwoorden
 30. Het is fijn om herinnerd te worden om, bij (heftige) emoties van je kind de afstand tot het kind juist te verkleinen en aanwezig te blijven i.p.v. het kind even elders te laten betijen en het dan weer laten terugkomen. Het was ook wel confronterend om te ontdekken dat de kinderen bij mij thuis allemaal hun eigen copingstrategie leefden, wat het begeleiden van het geheel me boven het hoofd groeide (en wellicht het trauma bij hen versterkte).

  Beantwoorden
 31. Fijn om gericht op een andere manier te kijken naar het gedrag van de kinderen. De opdrachten lieten mij gerichter kijken naar de kinderen, dat vond ik heel prettig. Sommige dingen worden gewoon, een patroon. Het is dan fijn om er eens anders tegenaan te kijken. Dat geeft ook weer openingen en een weg waarmee je verder kunt. Het gaat dan niet direct om handelingsadviezen, maar juist om de observatieopdrachten. Kost tijd, maar je hoeft niet ergens heen. De lessen zijn eenvoudig inpasbaar in mijn pleegzorgpraktijk. Het gaat haast vanzelf!

  Beantwoorden
 32. De TRAP is heel zinvol, dat vonden we allemaal. Iedereen denkt anders, doordat iedereen zijn ervaringen en kennis kon toelichten werd voor mij veel duidelijk waar ik rekening mee kan houden. Mijn pleegdochter komt toch uit een ander gezin.

  Beantwoorden
 33. De training heeft me nog bewuster gemaakt/daagt me uit om nog meer vanuit het kindperspectief te proberen te kijken.

  Beantwoorden
 34. Jouw TTT heeft me weer me aangezet keuzes te maken om de ruimte te scheppen, de voorwaarden te creëren om meer in aandacht te kunnen zijn met wat is, te zijn met waar mijn kind is, ikzelf ben.

  Beantwoorden
 35. Handige waaier, ook voor opvoeders die niets met pleegzorg te maken hebben. Of leraren en kindertherapeuten. Wij hebben ‘m in onze wachtruimte liggen, zodat iedereen erin kan kijken.

  Beantwoorden
 36. De training heeft me nog bewuster gemaakt/daagt me uit om nog meer vanuit het kindperspectief te proberen te kijken. Eigenlijk omdenken. I.p.v. op het gedrag te reageren, te kunnen en willen “zien” wat het kind communiceert met het getoonde gedrag, het kind daarop te bevragen en bij het kind af te checken of het klopt wat ik meen te zien.

  Beantwoorden
 37. Deze korte training als begin op de 100 dagen training is heel prettig. Doordat je er mee bezig bent ga je weer meer nadenken over de opvoeding. Dit geeft weer ruimte om te kijken wat je anders kan doen.

  Beantwoorden
 38. Ben je beginnend pleegouder? Dan is deze cursus een echte aanrader. Heb je al jaren pleegkinderen en gaat dat al goed? Misschien niet zo nuttig. Loopt het allemaal niet zo lekker? Dan zou ik de langere training 100 dagen met Trauma aanraden. Daarin leer je werkelijk alles wat je nodig hebt om je pleegkind te helpen met zijn soms rottige gedrag.

  Beantwoorden
 39. De TRAP zou bij elke pleegzorgwerker en gezinsvoogd bekend moeten zijn en direct bij start van een pleegzorgplaatsing (of beter nog: vooraf) worden ingezet, zodat alle verwachtingen van alle betrokkenen aan elkaar direct helder zijn. Dat zou veel discussies en ‘pleegzorggedoe’ schelen!

  Beantwoorden
 40. Ik heb zoveel gehad aan je training. Het zijn zulke belangrijke eyeopeners. Elk half jaar loop ik de cursus nog eens door. En telkens verbaast het me dat ik toch weer snel vergeet wat handig handelen is bij mijn getraumatiseerde pleegkinderen. Ik heb dus letterlijk jarenlang plezier van de kennis die ik op het gedaan. Bedankt!

  Beantwoorden
 41. Blij met je cursus. Ik had het echt even nodig om uit de negatieve spiraal te komen. En ook een fijne manier om snel (weer) te weten waarom je het allemaal doet. En wat je kunt doen om je kind en jezelf te helpen.

  Beantwoorden
 42. Voor de cursus dacht ik dat al best wat wist over trauma, maar niets is minder waar. Ik voelde mij als adoptiemoeder vaak flink te kort schieten. Omdat ik soms mijn zoon’s gedrag niet snapte. Maar nu leer ik achter zijn gedrag te kijken en snap ik veel beter waar mijn zoon zijn trauma triggers zitten.

  Beantwoorden
 43. Ik lees je tips wekelijks met plezier en aandacht. En maak dan zelf de keuze of ik er wat mee kan of doe.
  De ene keer wel, de andere keer niet, maar dat ligt geheel aan de situatie hier thuis. Alle tips zijn welkom!
  Ik vind het heel fijn. Vaak denk ik halverwege de maandag al; oh ja, maandag, even mail kijken!
  En soms heb ik het druk en kom ik ‘s avonds pas aan mail toe, en dan is het heerlijk om een tip te vinden! Ga zo door!

  Beantwoorden
 44. Wat me opvalt is dat ik steeds rustiger kan reageren op lastig gedrag. Het wordt me ook duidelijk dat bij het sensitief reageren vaak dezelfde positieve reacties terug komen. Zo slijten ze er gemakkelijker in.

  Beantwoorden
 45. Het is zo fijn om te merken dat mijn kinderen beter in hun vel zitten. Met de heldere uitleg en herkenbare voorbeelden zijn de opdrachten makkelijk te maken en meteen toe te passen in mijn gezin. Het is heerlijk dat de rust weer terug is en ik niet steeds moet mopperen. Ik ben weer een leuke moeder;-)

  Beantwoorden
 46. De waardevolle terugkoppelingen die ik van je krijg Eline, zijn heel helpend, steunend en bevestigend. Het is heel bijzonder om te ervaren dat mijn dochter heel rustig bij me kan worden en kan ontspannen, hoe boos en dwingend ze ook kan zijn. Daar word ik warm van. En daarnaast ervaar ik dat ik passende tips krijg als ik even “vastloop” in de opvoeding naar mijn dochter (en de kinderen van mijn partner). Ik zie mijn dochter steeds weerbaarder worden met mijn ondersteuning. Superfijn om te zien. Ik merk dat ik me op een mooie manier kan verdiepen in mijn manier van moeder zijn voor mijn dochter door de feedback. Je feedback is warm en treffend Eline en geregeld ervaar ik het als bevestigend in dat ik er op een mooie manier voor mijn dochter ben. Ik voel me verstevigd door deze training in mijn moederschap (en erbuiten naar andere kinderen, en ook naar volwassenen).Dank je wel voor deze mooie training! Ik verstevig door deze training mijn (opvoedings)kwaliteiten (als moeder) en kan nog beter invoelen wat mijn dochter nodig heeft van me.

  Beantwoorden
 47. Doordat je er zo mee bezig bent, met een casus gaat het ook meer leven in je eigen omgeving. En kijk je ook met een ander oog naar je eigen omgeving. Het is fijn om op de manier zoals het wordt aangeboden er mee bezig te zijn. Ook vond ik de coachgesprekken erg fijn! De inzichten zijn meteen toepasbaar. Ik ben blij dat ik (wij) hieraan hebben deelgenomen. Ik wist al heel veel van hechting en hoe hier mee om te gaan, maar het is altijd fijn om meer te weten te komen en er mee bezig te zijn

  Beantwoorden
 48. Ik heb enorm veel aan deze training, ik heb leren zien hoe ik overal mee omga. Dat bepaalde dingen hoe ik ze de doe standaard zijn, maar totaal niet werken. Door andere aanpak, en resultaat leer ik ook ons kind veel beter kennen. Zo mooi. Door dat je verleden met heden met elkaar verbind is er meer begrip waardoor het opvoeden beter gaat voor jezelf. Je grijpt na zoveel jaar weer even helemaal terug naar het beginleven van je kind waar je niet bij was… en ziet naarmate de cursus verbindingen dat je denkt heeft dat gedrag daarmee te maken? Ik ben nog meer gaan realiseren hoeveel hij heen en weer geslingerd is die eerste maanden en hoe heftig het geweest is voor hem en logisch dat hij die onrust heeft. Ons kind is opgebloeid, vertelt meer en accepteert meer van ons.

  Beantwoorden
 49. Verhelderend, helpend, leerzaam en interessant! Je komt jezelf soms écht tegen maar de uitwerking is positief…het gevoel dat ik regelmatig had dat ik twijfelde aan mijn moederschap heeft nu een zoveel mooiere wending gekregen! Doordat ik meer los laat, relaxer ben, mijn grenzen aangeef en meer mee ga in het gevoel van mij kind, zijn we uiteindelijk allebei relaxer en hebben we verbinding. En we zijn er echt nog niet maar de verbinding is er weer. Echt een aanrader voor iedereen die tegen een muur loopt in de opvoeding van hun kind… Bij veel trainingen/cursussen moet je van alles, wat vaak zo gemaakt is en ook zo voelt als ouder. Dat is dit écht niet in deze training. Je doet het echt van uit jouw gevoel en met hulp van je coach:)

  Beantwoorden
 50. Een goede cursus. Er komt veel aan bod. De lessen zijn beknopt, maar je moet er echt wel tijd voor inplannen. Veel dingen komen me bekend voor maar nu kan ik er woorden aan geven, uitleg aan bepaald gedrag geven en hier beter mee omgaan.

  Beantwoorden
 51. Wat een toffe oppeppers! Ik kijk er elke week weer naar uit. Even een momentje aandacht voor mij. Even een paar minuten ben IK de belangrijkste. Heerlijk in zo’n druk gezin, waar 24/7 een beroep op mij wordt gedaan. Dank je wel!

  Beantwoorden
 52. Soms kom je een handig instrument tegen, waar je ouders en pleegouders enorm mee helpt. De Ontwikkelmeter is er zo één. Mooie waaier, met duidelijke begrijpelijke uitleg over wat kinderen, en in het bijzonder, pleegkinderen nodig hebben van hun opvoeders. En waar hun soms aparte gedrag vandaan komt. Helemaal blij met mijn waaier!

  Beantwoorden
 53. In één woord geweldig en super goed toe te passen in een druk leven, voor vele pleegouders een uitkomst!
  Ik heb veel geleerd, herkenning van gedragingen en voor mij is het nog beter te begrijpen wat erbij komt bij getraumatiseerde kinderen.
  Ik ben zeer tevreden en zal jullie zeker blijven volgen en als er nog meer interessante cursussen zijn dan zal ik deze graag willen volgen bij jullie, zeker als het online is.

  Beantwoorden
 54. Ik vind het als alleenstaande pleegouder interessant dat je herkenning vindt over de gedragingen die er bij getraumatiseerde (pleeg kinderen kunnen zijn. De lessen zijn interessant en de bijpassende opdrachten sluiten geheel hier bij aan. Het is fijn dat je tijdens de opdrachten je eigen situatie kunt toepassen op je eigen (pleeg)kind(eren), waardoor het makkelijker is om de opdrachten te kunnen maken.

  Beantwoorden
 55. Wij genieten al verschillende jaren van jullie ontwikkelmeter, tenminste van de 2 exemplaren die ik zelf heb en alsmaar doorgeef. Omdat er alsmaar meer teamleden zeiden: ‘Goh, wat handig en interessant: kunnen wij er ook zo eentje hebben’, hebben we er inmiddels meer besteld, want jullie instrument is werkelijk top!)

  Beantwoorden
 56. Ik ben ontzettend blij dat ik mij heb aangemeld voor deze cursus. Voor mijzelf was het vooral een bevestiging dat ik het tot nu toe goed heb aangepakt met alle kinderen die ik onder mijn vleugels heb gehad. Maar het deed me ook beseffen, zeker door sommige opmerkingen van mijn collega’s, dat heel veel pleegouders en andere verzorgers van andermans kinderen, deze kennis (nog) niet hebben. Waardoor heel veel kinderen misschien zelfs slechter af zijn in pleeggezinnen en/of gezinshuizen. Deze training voldoet zo goed aan mijn verwachtingen, dat ik denk dat alle (aankomende) pleegouders deze cursus verplicht zouden moeten doen voordat ze een kind in huis nemen. Het zou ongetwijfeld voorkomen dat zoveel plaatsingen weer eindigen, omdat men gaat inzien dat de “normale” opvoeding het tegenovergestelde bereikt van wat ze graag willen. Ook een grote impact had de les waar je naar jezelf en je persoonlijke netwerk kijkt en hoe je voor jezelf zorgt. Ergens weet je natuurlijk wel dat het zorgen voor jezelf beter kan, maar als het op papier staat dringt het nog meer door. Het zorgen voor de kinderen, met ze lachen en huilen, ze naar zichzelf laten kijken en naar de wereld om zich heen zoals ze dat nog niet eerder hebben gedaan of kunnen doen, dat is hetgeen waar ik voor leef. Ik vind de training goed opgezet, duidelijk uitgelegd wat bepaalde handelingen voor uitwerking kunnen hebben op een kind en waarom. Er wordt een goed inzicht verschaft in de psychologie van deze getraumatiseerde kinderen. Nogmaals: Ik vind het eigenlijk verplichte kost voor alle (toekomstige) pleegouders, omdat het zo duidelijk maakt dat je er alleen met een heleboel liefde niet komt. Sterker nog, je overmatige liefde kan het kind nog verder in zijn/haar schulp doen kruipen waarmee je ze snel kwijt raakt. Ik weet dat veel pleegouders het echt goed bedoelen, een kind echt het beste gunnen. Vaak hebben ze zelf kinderen met succes opgevoed, maar er wordt ze niet duidelijk genoeg verteld dat de kinderen die in pleegzorg terechtkomen, vaak precies de tegenovergestelde aanpak nodig hebben. Dat zorgt er dan voor dat de pleegouders gefrustreerd raken omdat het kind niet reageert zoals ze verwachten. Het kind wordt als ‘lastig” ervaren en de pleegzorgplaatsing stopt waarbij het kind er dan weer een trauma bovenop krijgt. Met deze cursus zouden ze veel beter inzicht krijgen in het gedrag en doordat ze dan weten hoe ze daarop in moeten spelen, zullen er vanuit het kind veel betere reacties komen en voelt de pleegzorgouder zich ook veel zekerder in zijn/haar handelen.

  Beantwoorden
 57. Goed onderwerp om aan te stippen. Ik heb in mijn voorgaande werk gemerkt dat er weinig aandacht was voor het effect van eigen kinderen t.o.v. pleegkinderen en soms de heftige gevolgen daarvan. Ook zeker wat er komt kijken bij een pleegkindje opnemen in je huis qua afspraken rondom het kind, wat tijd kost van het kind of de kinderen in het gezin.
  Maar daarnaast ook zeker de onvoorwaardelijke inzet en soms ook liefde die door kinderen gegeven wordt. Het e-book leest prettig en is overzichtelijk.

  Beantwoorden
 58. Wow!! De kwartjes bleven vallen. Ineens zie ik hoe mijn kinderen zich hebben aangepast, al die tijd. Echt een eyeopener, dit boek! Had mijn pleegzorgwerker dit maar verteld.

  Beantwoorden
 59. Interessant boek over een ondergesneeuwd onderwerp binnen pleegzorg.
  Het boek geeft praktische tips, is makkelijk leesbaar en het zet aan tot nadenken. Mede door de vragen die gesteld worden bij de verschillende lagen van basisbehoeften.

  Beantwoorden
 60. Fijne cursus. De cursus helpt me herinneren aan de ruimte die ik voor mezelf in mag nemen. Het helpt me om bewust keuzes te maken en niet te snel in mijn valkuil van ‘doen’te schieten.
  Rustig te blijven en niet te snel in de stress te schieten.

  Beantwoorden