Masterclass: Omgaan met ongewenste effecten van pleegzorg


plegzorgacademie header nieuwsbrief Datum: 31 okt 2018 - 28 nov 2018
Tijd: 10:00 - 17:00 uur
Locatie: Omgeving Utrecht

Pleegzorg heeft meerdere kanten. Aan de ene kant is het prachtig dat kinderen en ouders nieuwe kansen krijgen en mensen betekenisvol kunnen zijn voor anderen. Aan de andere kant kent pleegzorg ongewenste effecten, zoals verwijdering tussen mensen, teleurstelling en vergroten van bestaansonzekerheid bij kinderen en ouders.

In deze masterclass vragen we ons af: Wat zijn de redenen dat deze ongewenste effecten, ondanks alle inzet van betrokkenen, plaats vinden, en hoe kun je als professional sturing geven aan een proces waarbij de ongewenste effecten tot een minimum worden beperkt, of beter nog, helemaal niet aanwezig zijn?

 

[tabs style=”default”] [tab title=”Inhoud”]

Op dag één gaan we op zoek naar de belangrijkste redenen die verantwoordelijk zijn voor de ongewenste effecten van pleegzorg. We hebben aandacht voor de basisbehoeften die ieder mens heeft en voor de dwingende sociale structuren van onze maatschappij. We staan stil bij de manier waarop mensen reageren als ze zich niet veilig voelen en vertalen dit naar situaties uit de pleegzorgpraktijk. Je kijkt daarbij niet alleen naar anderen, maar ook naar je eigen manier van reageren. Hoe reageer je als professional bijvoorbeeld op agressief gedrag, op mensen die gemaakte afspraken niet nakomen, of die het leven van anderen belasten? Om te ervaren hoe ons beschermingsmechanisme werkt, doen we in de training ook fysieke oefeningen.

Op dag twee gaan we kijken naar pleegzorg met dag één in het achterhoofd. We kijken met een verdiepte blik naar de processen en procedures die we dagelijks tegenkomen in de praktijk. We vragen ons af: Hoe beïnvloeden mensen en systemen elkaar binnen een casus? Wie heeft macht en wie ervaart onmacht en in hoeverre is er sprake van gelijkwaardigheid? Hoe kun je in dit speelveld de gewenste effecten versterken?

Op dag drie kijken we naar de werkzaamheden van de pleegzorg-professional met dag één en twee in het achterhoofd. We vragen ons af: Hoe kun je problemen vóór zijn (in plaats van te reageren op wat er gebeurt)? Hoe creëer je een gewenste samenwerking? Hoe bereid je overleg-bijeenkomsten voor als er tussen betrokkenen veel spanning is? Welke vragen kun je stellen en wat kun je doen om een vastgelopen proces weer in beweging te krijgen? Bij het beantwoorden van deze vragen gebruiken we de complexiteit van pleegzorg als bron van inspiratie, in plaats van irritatie.

De training is opgebouwd uit diverse interactieve werkvormen rondom verschillende thema’s, zoals:

–  Gewenste en ongewenste effecten van pleegzorg.
–  Menselijke behoeftes en hun effecten binnen pleegzorg.
–  Dwingende sociale structuren en hun effecten binnen pleegzorg.
–  Loyaliteitsconflicten en onmacht bij alle betrokkenen.
–  Invloed van ons beschermingsmechanisme (vechten, vluchten, bevriezen) op de onderlinge relaties.
–  Pleegzorg als een kluwen van processen en procedures.
–  Gelijkwaardigheid versus machtsdenken, als basis voor samenwerking.
–  Regievoeren in pleegzorg (procesregie versus doelregie)

Om de training goed aan te laten sluiten bij de praktijk, maken we gebruik van praktijksituaties die ingebracht kunnen worden door de deelnemers.

[/tab] [tab title=”Lengte en data”]

De training bestaat uit 3 dagen van 10:00 tot 17:00 uur.

De data zijn: 31 oktober en 14 en 28 november 2018

[/tab] [tab title=”Doelgroep”]

Doelgroep: Pleegzorgprofessionals zoals pleegzorgbegeleiders, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, gezinshuisouders, ambulante hulpverleners jeugdzorg, werkbegeleiders en gezinsvoogden.

 

[/tab] [tab title=”Accreditatie”]

Accreditatie: deze training is geaccrediteerd door SKJ (24 punten) en opgenomen in het cursusaanbod. De punten worden toegekend na het uitvoeren van een eindopdracht.

 

[/tab] [/tabs]

 

Trainer: Hans de Win

Kosten: € 450,00 pp (In company op offerte)

[button link=”https://pleegzorggedoe.nl/pleegzorg-academie/inschrijven/” bg_color=”#2f631c”]Inschrijven[/button][button link=”https://pleegzorggedoe.nl/pleegzorg-academie/studiegids/” bg_color=”#fa8a00″]Studiegids[/button]