MASTERCLASS: Verbindend leiderschap voor jeugdbeschermers, voogden en gezinsvoogden


plegzorgacademie header nieuwsbrief Datum: 8 feb 2022
Tijd: 10:00 - 16:00 uur
Locatie: Tilburg

 

 

Stel je voor: De communicatie tussen de ouders van een uithuisgeplaatst kind en het pleeggezin loopt stroef. De pleegzorgbegeleider heeft hele andere ideeën over goed (genoeg) opvoederschap dan jijzelf. Ouders kunnen de uithuisplaatsing van hun kind niet accepteren. Partijen beschuldigen elkaar van tegenwerken en sabotage.

Herken je deze situaties? En kom je als jeugdzorgprofessional regelmatig voor ingewikkelde dilemma’s te staan, waarin een groot beroep op jouw professionaliteit wordt gedaan?

In de masterclass ‘Verbindend leiderschap’ leer je hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar maakt en oplost. Met de B & B methodiek voor onderhandelingen buig je vastgelopen conflicten om naar een constructieve samenwerking.

  • Je staat steviger in je rol als jeugdbeschermer, met name als er sprake is van tegengestelde belangen en emotionele conflicten.
  • Je staat nooit meer machteloos, met lege handen, als de betrokkenen waar jij zorg voor hebt, elkaar niet (meer) kunnen vinden.
  • Je ontdekt hoe je de regie neemt (en krijgt!) naar duurzame oplossingen. Respectvol. Zonder jezelf en jouw waarden te verloochenen.

 

INHOUD

In deze masterclass gaan we in op de complexe uitdagingen rondom de onderlinge samenwerking tussen pleegzorgbetrokkenen. En jouw rol hierin.

Wij benaderen pleegzorg vanuit de visie dat optimale samenwerking tussen volwassenen rondom een jeugdige het belangrijkste middel is om ervoor te zorgen dat deze jeugdige stabiel en veilig kan ontwikkelen en opgroeien. Iedere belangrijke betrokkene heeft ideeën over wat goed is voor het kind en hoe hij of zij, vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid, bij kan dragen aan diens ontwikkeling. Helaas is het risico groot dat de (vaak grote) verschillen van inzichten leiden tot conflicten. De schuld van een stroeve samenwerking wordt vervolgens vaak bij de ander gelegd.

In deze masterclass ontdek je dat het niet zo simpel ligt. En hoe jij als jeugdbeschermer de regie kunt nemen (en krijgen!) om de samenwerking te verbeteren. Waarbij alle betrokkenen tevreden zijn. Zonder tot compromissen te hoeven komen.

De training is opgebouwd uit diverse interactieve werkvormen rondom de volgende thema’s:

   • Meerzijdige partijdigheid in de pleegzorgpraktijk: De rol van de jeugdbeschermer bij belangentegenstellingen tussen ouders- pleegouder-pleegkinderen- professionals.
   • ‘Moeilijke mensen’.
   • Lastige onderwerpen bespreekbaar maken. En oplossen!
   • Valkuilen bij verhitte discussies. En hoe je daar niet intrapt.
   • Als onderhandelen en overtuigen niet lukt.

We werken en oefenen met door de deelnemers ingebrachte praktijksituaties en ervaringen.

DATA

 • Dinsdag 8 februari 2022 in Tilburg  Aanmelden niet meer mogelijk.
 • Donderdag 10 februari 2022 in Krimpen a/d Ijssel Aanmelden niet meer mogelijk.
 • Dinsdag 15 februari 2022 in Nijmegen –VOL– Aanmelden niet meer mogelijk.
 • Donderdag 17 februari 2022 in Amsterdam –VOL– Aanmelden niet meer mogelijk.
 • Dinsdag 22 maart 2022 in Utrecht
 • Donderdag 24 maart 2022 in Apeldoorn –VOL– Aanmelden niet meer mogelijk.

De masterclasses worden 6 maal in gemengde samenstelling gegeven. Iedereen die betrokken is bij pleegzorg en wil ontdekken hoe de communicatie en samenwerking makkelijker kan, kan zich aanmelden: Pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers, hulpverleners, casemanagers, opvoeders.

Trainingstijd: Van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Er is in elke groep plaats voor maximaal 16 deelnemers.

Deze masterclass is het hele jaar In Company te boeken (mail eline@pleegzorg-academie.nl).

TRAINER

Eline Engelhart

KOSTEN

€ 465,- excl. BTW per deelnemer.

ACCREDITATIE

Deze masterclass is geaccrediteerd door SKJ met 7 punten in de categorie formeel leren-scholing.

 

INSCHRIJVEN

Studiedag

Deze masterclass is ideaal voor een teamstudiedag. De opzet is ontworpen om de onderlinge verstandhouding tussen collega’s te versterken, waardoor de betrokkenen na afloop (nog) makkelijker bij elkaar te raden gaan voor steun, advies en hulp, als zij vastlopen in hun rol.

 

STUUR MIJ EEN OFFERTE

 

 

WAT ZEGGEN ANDEREN OVER DE MASTERCLASS

“Ik heb zo veel nieuwe inzichten gekregen: Hoe om te gaan met de vele verschillende belangen, hoe we samen tot een eenduidig plan komen en oplossingen vinden voor situaties die onoplosbaar leken.” Pleegzorgbegeleider

“Heel kundig neergezet. Eline staat echt achter deze manier van werken en dat is te merken. Ondanks de kritische vragen erover wist ze overal een goed antwoord op te geven, wat ook overtuigend was.” Saskia Rutgers, pleegzorgbegeleider

“Veel stof tot nadenken! Een nieuwe kijk op samenwerken. Ik ben heel enthousiast om de nieuwe technieken te gaan uitproberen”

“Vanuit het kind naar onderhandelen vanuit ‘ons’, waarbij iedereen zich gehoord/gezien voelt. Een idee waar ik even aan moest wennen, maar nu ook als een kans zie.” Henk Snellen, pleegzorgbegeleider

“Ik heb geleerd dat het mogelijk is om te verbinden zonder jezelf te verliezen. Luisteren is snappen en verbinden. Het meest interessante van deze masterclass vond ik het oefenen in groepjes met gelijkgestemden en daarbij feedback van Eline.” Judith Alkema, pleegzorgbegeleider

“Een echte eye-opener voor mij als ‘oude rot’. De training is heel efficiënt opgebouwd. Wil je geoefend naar buiten gaan, dan ben je hier op zijn plaats.” Pleegzorgbegeleider

“Ik vind de methode een enorme aanvulling in mijn werk, doordat ik alle betrokkenen veel meer verantwoordelijkheid kan geven. Met een prettige trainer, goed toegespitst op de praktijk van de pleegzorgwerker.” Monica van Vliet, Pleegzorgbegeleider

“In deze training leer je echt vanuit gezamenlijkheid denken en samenwerken. Samen lukt het alleen, niet alleen. Ieders behoeften leren zien. Hoe je dit doet leer je met deze methodiek.” Pleegzorgbegeleider

“Ik raad deze masterclass zeker aanraden. Pleegzorg gaat om ‘to belong’. Iedereen doet er toe! Deze training gaat hierover. De methodiek ondersteunt om de samenhang en de samenwerking te bevorderen. Het vak pleegzorgbegeleider wordt er iets minder spannend van. Ik merk dat er nu minder druk bij mezelf ligt. Ik heb houvast aan de stappen, zodat er meer gezamenlijkheid komt. Waardoor het plan ook veel meer gedragen wordt door alle betrokkenen.” Pleegzorgbegeleider

“Fijne, praktische en toepasbare methodiek, die leidt tot minder conflicten.” Pleegzorgbegeleider

“Deze masterclass heeft me bewust gemaakt van het feit dat het innemen van een standpunt (ook al denk je dat dit in het belang van het kind of de plaatsing is) de samenwerking kan bemoeilijken. Én dat deze stappen/inzichten ervoor kunnen zorgen dat ik me minder verantwoordelijk hoef te voelen voor het al dan niet goed verlopen van een plaatsing.” Stacey Fenu, pleegzorgbegeleider

“Ik heb een hele nieuwe manier van kijken naar onze positie als pleegzorgwerker ontdekt. Mijn blik is verbreed en dat gaat me zeker helpen in mijn contacten met ouders, pleegouders en collega’s.” Pleegzorgbegeleider

“Ik voel na deze masterclass meer ruimte en meer vertrouwen in mijn eigen rol en in die van de anderen.” Pleegzorgbegeleider

“Hele goede masterclass! Het is pleegzorgspecifiek, veel geleerd over hoe ik pleegzorg voor mezelf en voor elkaar makkelijker kan maken.”

“Ik ben me veel bewuster van mijn rol als pleegzorgwerker en weet nu hoe ik richting kan geven aan gesprekken zodat ze leiden tot gezamenlijkheid. Ook in hele ingewikkelde situatie, waarvan ik dacht dat ze niet meer oplosbaar waren.” Pleegzorgbegeleider

“Deze gespreksmethodiek is compleet anders dan de gebruikelijke. Door de methode in te zetten word je minder ingezogen en krijgen de mensen veel meer inzicht. Ik ga voortaan totaal anders een (lastig) gesprek in. Bedankt! Dit was zo leerzaam! Pleegzorgbegeleider

“Je ervaart zelf hoe andere woorden en een andere aanpak voor een andere draai aan het gesprek geven. Je raakt niet meer ‘gevangen’ in het conflict. Pleegzorgbegeleider

“Zeer helpende methode. Je kunt de sfeer van een gesprek echt beinvloeden. Sandra Piatek, Pleegzorgbegeleider

“Fijne prettige trainer met veel praktijkervaring. Helder, duidelijk en een goede aansluiting.” Sarah Lemmerling, Pleegzorgbegeleider

“Ik vond het meest interessante leermoment dat het zinloos is om door te gaan als er geen gezamenlijk belang is. En hoe ik dat gezamenlijk belang boven tafel kan krijgen. En een prettige samenwerking kan veroorzaken.” Inge Kubben, Pleegzorgbegeleider

“Praktisch. Toepasbare tool. Prima gedoe!!! Nicole van den Boorn, Pleegzorgbegeleider

“Van directieve regisseur naar ‘moderator’ van gesprekken tussen gelijkwaardige gesprekspartners. Ik beveel deze masterclass warm aan: Je doet totaal nieuwe inzichten op. Het is praktisch toepasbaar, ook in ‘muurvaste’situaties. En Eline is een bevlogen trainer: Enthousiast, kundig en aanstekelijk.” Sharonne Kohl, Pleegzorgbegeleider

Ja, ik wil me inschrijven