Masterclass pleegzorg: Samenwerken in (complexe) pleegzorgsystemen


plegzorgacademie header nieuwsbrief Datum: 23 mei 2018 - 20 jun 2018
Tijd: 10:00 - 17:00 uur
Locatie: Omgeving Utrecht

Driedaagse training voor professionals die werken in de pleegzorgpraktijk. In de training zijn theorie en oefeningen er op gericht om de complexiteit van pleegzorg, in plaats van een probleem, een bron van inspiratie en mogelijkheden te laten zijn.

Verdieping van inzichten, het belangrijkste doel van deze masterclass, wordt bereikt door bestudering van de alledaagse, maar o zo belangrijke processen in pleegzorg, zoals de onderlinge beïnvloeding (gehechtheid, loyaliteit), beleving van (on)macht, samenwerking en levensprocessen zoals rouw, de ontwikkeling van kinderen en invloed van trauma. Nieuw verkregen inzichten geven vervolgens nieuwe handvaten om regie te voeren.

[tabs style=”default”] [tab title=”Inhoud”]

In deze masterclass wordt veel aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking en wordt pleegzorg benaderd vanuit de visie dat optimale samenwerking tussen volwassenen rondom een jeugdige het belangrijkste middel is om ervoor te zorgen dat deze jeugdige stabiel en veilig kan ontwikkelen en opgroeien. Iedere belangrijke betrokkene heeft ten slotte ideeën over wat goed is voor het kind en hoe hij of zij, vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid, bij kan dragen aan diens ontwikkeling. Afstemming van deze ideeën is een voorwaarde voor een goed lopende samenwerking, maar dat is in veel gevallen niet gemakkelijk en vaak wordt de schuld daarvan bij de ander gelegd. In deze cursus wordt duidelijk dat het vaak minder simpel ligt.

Er wordt onder andere aandacht geschonken aan het vecht, vlucht en bevriesmechanisme dat alle mensen bezitten om zichzelf en het eigen systeem te beschermen en dat binnen pleegzorg vaak zorgt voor extra druk op relaties en systemen. De training zal daarom niet alleen bestaan uit praten en luisteren, maar kent ook fysieke oefeningen, waarin je zult ervaren hoe het beschermingsmechanisme het gedrag van mensen beïnvloedt.

De training is opgebouwd uit diverse interactieve werkvormen rondom de volgende thema’s:

– Het belang van erkennen van relaties en wederzijdse beïnvloeding
– Fysieke beschermingsmechanismen (vechten, vluchten, bevriezen)
– Pleegzorg als kluwen van processen en procedures (pleegzorg gezien vanuit alle deelnemende personen)
– Afstemmen van rolverdeling en verantwoordelijkheden
– Machtsdenken vs invloedsdenken (over het ervaren van macht en onmacht)
– Samenwerken
– Regie voeren op procesniveau

Om de training goed aan te laten sluiten bij de praktijk, maken we gebruik van praktijksituaties die ingebracht worden door de deelnemers.

[/tab] [tab title=”Lengte en data”]

De training bestaat uit 3 dagen van 10:00 tot 17:00 uur.

De data zijn: 23 mei en 6 en 20 juni 2018

[/tab] [tab title=”Doelgroep”]

Doelgroep: Pleegzorgprofessionals zoals pleegzorgbegeleiders, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, ambulante hulpverleners jeugdzorg, werkbegeleiders en gezinsvoogden.

 

[/tab] [tab title=”Accreditatie”]

Accreditatie: deze training is geaccrediteerd door SKJ (24 punten) en opgenomen in het cursusaanbod.

 

[/tab] [/tabs]

 

Trainer: Hans de Win

Kosten: € 450,00 pp (In company op offerte)

[button link=”https://pleegzorggedoe.nl/pleegzorg-academie/inschrijven/” bg_color=”#2f631c”]Inschrijven[/button][button link=”https://pleegzorggedoe.nl/pleegzorg-academie/studiegids/” bg_color=”#fa8a00″]Studiegids[/button]