ONTWIKKELTRAJECT Pleegzorgproof. Opvoeden in pleegzorg is een gesprek


plegzorgacademie header nieuwsbrief Datum: 1 okt 2022 - 1 feb 2023
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Locatie: Almere

De praktijk van pleegouders, ouders, pleegkinderen en professionals bestaat uit een veelheid van visies en de invloed hiervan op het pleegzorgproces. Binnen het programma ‘Pleegzorgproof’ spreken pleegzorgbetrokkenen, inhoudelijk met elkaar over de uitdagingen van opvoeden binnen het pleegzorgkader.

 

INHOUD

Tijdens 5 avonden wordt u uitgenodigd om uw ervaringen, opvattingen en denkbeelden over het opvoeden in pleegzorg te delen met deelgenoten.

Twee, in de methodiek opgeleide, trainers ondersteunen uw groep met inspirerende en verrassende opdrachten die helpen bij het ontdekken van wat belangrijk is rondom de opvoeding van pleegkinderen.

In het programma staan persoonlijke verhalen centraal. Door te vertellen over uw levensloop en (werk-)ervaringen, ontwikkelt u samen met de andere deelnemers een gemeenschappelijk waarden-kader. We gaan geen problemen oplossen, maar ontdekken samen wat u belangrijk vindt en wat u nodig hebt om een optimale bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van pleegkinderen.

Na afloop van de bijeenkomsten worden de verzamelde inzichten, tips en adviezen samengebracht en op inspirerende wijze gedeeld met andere betrokkenen voor wie de inzichten relevant zijn.

Het programma Pleegzorgproof verlaagt de drempel voor het delen van wezenlijke pleegzorgverhalen en laat betrokkenen ontdekken wat gezonde pleegzorg inhoudt.

Er is volop gelegenheid om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

 

 

TEAMBUILDING EN PARTICIPATIE

voor jongeren, pleegouders, ouders en hulpverleners

Het programma is heel geschikt voor het gestructureerd opstarten van (pleeg)oudercontactgroepen, jongerensteungroepen of voor teambuilding. Binnen de 5 sessie ontstaat een hechte samenhang in de groep, die blijvend zijn uitwerking heeft op de onderlinge steun en herkenning.

Pleegzorgaanbieders en (pleeg)oudercontactgroepen die zich, via de kunst van het delen van verhalen, willen verbinden met dieperliggende behoeften en daarmee het verschil willen maken, kunnen contact opnemen met Eline: e.engelhart@pleegzorggedoe.nl. We maken dan een afspraak voor een nadere kennismaking en oriëntatie.

 

DOELGROEP

We begeleiden groepen met alleen pleegouders, groepen met ouders, groepen met alleen jeugdigen en groepen met pleegzorgprofessionals, zoals (Opvoed) coaches, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers.

DUUR

5 bijeenkomsten van 2 – 2,5 uur

DATA

In overleg

 

TRAINERS

Eline Engelhart i.s.m. Annemieke Mulders

 

KOSTEN

Op offerte

 

ACCREDITATIE

Voor incompany training kan accreditatie op verzoek worden aangevraagd.

 

NEEM CONTACT MET ME OP

 

 

Reacties van deelnemers

“Ik neem voortaan meer de regie tijdens de begeleidingsgesprekken. In gesprek met pleegzorgbegeleiders kan ik beter aangeven aan welke zaken ik belang hecht en welke vorm van ondersteuning ik nodig heb.” Deelnemende pleegouder

“Via dit programma konden wij als jongeren onze stem later horen en eens echt vertellen wat voor ons belangrijk is: Goed zorgen voor een kind doe je samen. Dat lukt pas als je de ander ziet. Investeer daarom in de relatie.’ Deelnemende pleegjongere

“Nadenken en brainstormen onder betrokken en geruststellende begeleiding van gespreksleiders met verstand van pleegzorg hielpen ons om helder te krijgen vanuit welke aannames we handelen en of hoe we kunnen toetsen of dit wel de juiste zijn”.  Deelnemende pleegzorgbegeleider

“Soms heeft een groep extra of juist minder bijeenkomsten nodig om tot de kern te komen. Het was fijn dat de trainers flexibel inspeelden op de behoeften van de groep. In de methodiekbeschrijving zijn aanvullende programma’s voor een extra bijeenkomst opgenomen. Deelnemende pleegouder

“Pleegzorgproof betekent voor mij dat ik gehoord en gezien wordt door mensen die begrijpen wat pleegzorg inhoudt: Het is iets moois maar niet iets vanzelfsprekends…” Deelnemende pleegouder

“Het was fijn om onder elkaar te zijn met pleegjongeren en verhalen te delen. In deze groep begrijpt iedereen waar ik het over heb. Op school vinden vriendinnen mij al snel zielig.” Deelnemende pleegjongere

 “In één weekend waarin de pleegjongeren samen hun verhaal delen wordt meer bereikt dan tijdens jaren begeleiding door professionals.” Jongerenbegeleider

“Alle thema’s waarmee we zaten konden besproken worden en er was veel ruimte voor mijn persoonlijke visie en mening. Ik heb ervaren dat ik mij niet onzeker hoef te voelen als pleegzorgbegeleider, omdat ik gebruik kan maken van mijn ervaring. De bevestiging dat we allemaal meer expertise hebben dan we dachten en in staat zijn vorm te geven aan de samenwerking met de ander.”  Deelnemende pleegzorgbegeleider

”Ik heb weer gesprekken met mijn moeder over mijn jeugd!” Kind van deelnemende ouder

”Een heel bijzondere werkvorm. Laagdrempelig en alle partijen krijgen evenveel aandacht. Het hele systeem is van belang.” Pleegouder deelnemer eindmanifestatie

”Dit weekend is voor onze pleegdochter helend geweest!” Pleegouder

“Pleegzorgproof, in estafettevorm: afzonderlijke “pleegzorg-renners” van eenzelfde betrokkenheid delen hun persoonlijke verhalen en geven het stokje met gemeenschappelijke inzichten door aan de anderen “renners”. Onder begeleiding van de coaches worden behoeften en verwachtingen helder. En -zeer belangrijk want ook in pleegzorg-; de totale score wint, niet de individuele!.‘’ Deelnemende pleegzorgbegeleider

Ik heb het hele programma als leerzaam, prettig en zinvol ervaren. De uitwisseling van ervaringen met andere pleegouders was echt fijn. Maar vooral het delen van de positieve ervaringen. Ook de contacten met andere betrokkenen vond ik bijzonder. De openheid naar elkaar toe heeft mij echt steun geboden en ook een beetje minder ‘eilandgevoel’ gegeven. Ook heb ik het als zeer bijzonder ervaren hoe het programma was opgezet. Mooi materiaal, maar vooral de heel creatieve opzet, die mij nog wel eens op andere gedachten bracht en natuurlijk de deskundigheid waarmee het programma is gepresenteerd.‘’  Deelnemende pleegouder