Training: Samenwerken in pleegzorg


plegzorgacademie header nieuwsbrief Datum: 17 mei 2018 - 31 mei 2018
Tijd: 09:30 - 14:30 uur
Locatie: Tilburg

Pleegzorg is complex. Er zijn veel mensen bij betrokken: gezinsleden uit meerdere gezinnen, mensen uit verschillende netwerken, hulpverleners vanuit meerdere organisaties. Het is als een taart, die bestaat uit vele verschillende stukken. Door de betrokkenheid van zovelen, biedt pleegzorg kansen, maar ook risico’s. Iedereen heeft namelijk eigen mogelijkheden om in te zetten, maar ook bepaalde basisbehoeftes waaraan voldaan moet worden. Wordt aan deze behoeftes niet voldaan, dan ontstaat er weerstand. Deze weerstand kan zich op allerlei manieren manifesteren, van obstructie en agressie tot apathie en onzichtbaarheid.

Door zicht te krijgen op ieders aandeel in het grote geheel en stil te staan bij hoe mensen elkaar beïnvloeden, krijgen we beter zicht op de kansen én kunnen we beter rekening houden met de risico’s. Dat komt ten goede aan het zo ontspannen mogelijk laten opgroeien van de kinderen.

[tabs style=”default”] [tab title=”Inhoud”]

Tijdens de training verdiept u uw inzicht en leert u pleegzorg te zien als een “kluwen van processen”, waarin pleegkinderen, ouders, pleegouders en professionals ieder hun eigen proces(sen) hebben. De training wordt gegeven vanuit het systeemtheoretisch perspectief; mensen beïnvloeden elkaar, of ze nu willen of niet. Tijdens de training krijgt u handvaten aangereikt om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de verschillende processen én om constructief te kunnen werken aan het gezamenlijk doel: het bevorderen van de ontwikkeling van het pleegkind.

De volgende thema’s komen aan bod:

– Systeemtheorie
– Het belang van erkennen van relaties
– Rolverdeling en verantwoordelijkheden
– Invloedsdenken vs machtsdenken
– Pleegzorg als kluwen van processen
[/tab] [tab title=”Lengte en data”]De training bestaat uit drie bijeenkomsten van vier uur.
Data: 17, 24 en 31 mei 2018 van 9:30 – 14:30 uur[/tab] [tab title=”Vervolg”] Wie zich verder wil verdiepen kan de driedelige masterclass “Samenwerken in complexe pleegzorgsystemen” volgen. Deze bestaat uit drie masterclasses van elk een dag. Door de extra tijd is er veel ruimte voor verdieping en het bespreken van casussen. Daarnaast is er aandacht voor twee extra thema’s, nl. samenwerken en procesregie.[/tab] [/tabs]

Deze training kan ook In Company worden gegeven.

Trainer: Hans de Win

Kosten: €250,00 pp (In company op offerte)

[button link=”https://pleegzorggedoe.nl/pleegzorg-academie/inschrijven/” bg_color=”#2f631c”]Inschrijven[/button][button link=”https://pleegzorggedoe.nl/pleegzorg-academie/studiegids/” bg_color=”#fa8a00″]Studiegids[/button]