Training: (Samen) werken met de TRAP


plegzorgacademie header nieuwsbrief Datum: 13 okt 2019 - 28 nov 2019
Tijd: 10:00 - 17:00 uur
Locatie: Omgeving Utrecht

 

 

Jeugdigen in een pleegzorgsituatie ontwikkelen zich beter als zij zich beschermd, begrensd en gestimuleerd voelen door de mensen die voor hen belangrijk zijn; dit geeft hen de nodige rust en ruimte om zich te ontwikkelen. Iedere betrokkene heeft ideeën over wat goed is voor het kind en hoe hij of zij, vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid, bij kan dragen aan diens ontwikkeling. Afstemming van deze ideeën is een voorwaarde voor een goed lopende samenwerking. Om verschillende redenen is dat soms lastig. Daarom is de TRAP ontwikkeld.

De TRAP is een doordacht en uitnodigend gespreksvoerings-instrument dat de betrokkenen rondom een pleegzorgplaatsing helpt om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te komen én te blijven met als doel de jeugdige optimale ontwikkelingskansen te bieden.

 

INHOUD

De training is gericht op het verder ontwikkelen van een ondersteunende visie op samenwerken waarbij aan ieders betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet recht wordt gedaan.

U leert te werken met het TRAP-pakket. U leert hoe u de TRAP in kunt zetten als procesbegeleider, hoe u relaties, taken en zorgen in kaart kunt brengen en hoe u met de TRAP de in het systeem aanwezige kwaliteiten optimaal kunt laten bijdragen aan meer stabiliteit en continuïteit. Na dag 1 ontvangt u het TRAP-pakket waarmee u direct in uw praktijk aan de slag gaat. De training is opgebouwd uit diverse interactieve werkvormen rond de volgende thema’s:

– Wederzijdse beïnvloeding
– Rol van de professional
– Regie voeren met de TRAP

 

ACCREDITATIE

Deze training is geaccrediteerd door Registerplein (3 punten) en SKJ (16,50 punten).

 

DOELGROEPEN

Pleegzorgbegeleiders en (gezins)voogden die de TRAP gaan gebruiken als hulpmiddel om de samenwerking te versterken.

 

DATA

Dinsdag 5, 19 februari en 5 maart 2019 te Tilburg. Vier dagdelen, verspreid over drie lesdagen. 1e lesdag van 10.00-17.00 en 2 volgende lesdagen van 13.00-17.00 uur. Aanmelden niet meer mogelijk.

Donderdag 31 oktober, 14 en 28 november 2019 te omgeving Utrecht. Vier dagdelen, verspreid over drie lesdagen. 1e lesdag van 10.00-17.00 en 2 volgende lesdagen van 13.00-17.00 uur.

Deze training is het hele jaar In Company te boeken (mail eline@pleegzorg-academie.nl).

 

TRAINER

Eline Engelhart

 

KOSTEN

€ 450,- pp (inclusief TRAP-startpakket t.w.v. € 135,-) excl. BTW (In company training op offerte)

 

INSCHRIJVEN