Expertisecentrum voor pleegzorg

 

Pleegzorg doe je samen! 

Dat betekent: contact maken, met elkaar rond de tafel, naar elkaar luisteren en oog hebben voor elkaar. 

Pleegzorg Advies Nederland is een maatschappelijk betrokken organisatie die u helpt u om “samen” in pleegzorg meer vanzelfsprekend en makkelijker te maken.

 

 

pleegzorgwinkel  logo pleegzorg academie  logo pleegzorgadvies

 

Vragen, advies en ondersteuning:

bel 013-5364326

of stuur een e-mail 

 

 

Onze missie:

Pleegzorg fundamenteel versterken, vanuit respect voor de inbreng en eigenheid van alle betrokkenen.

Vanuit onze 6 basisprincipes bouwen we bruggen tussen pleegzorgbetrokkenen, zodat zij elkaar (weer) gaan zien en waarderen.

 

[toggle title_open=”1. De ontwikkeling van het kind staat centraal” title_closed=”1. De ontwikkeling van het kind staat centraal” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]De nadruk ligt hier op het woord ontwikkeling. We willen allemaal dat een kind zich goed ontwikkelt. De ontwikkeling van het kind is de verbindende factor binnen een pleegzorgsituatie. Als de ontwikkeling centraal mag staan, wordt het ook de motor. Er ontstaat dynamiek, groei en verandering.   [/toggle]

[toggle title_open=”2. Pleegzorg doe je samen!” title_closed=”2. Pleegzorg doe je samen!” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Veel mensen hebben invloed op de ontwikkeling van een pleegkind. Ieder van hen heeft eigen verantwoordelijkheid, als het gaat om die ontwikkeling. Deze verantwoordelijkheden zijn niet statisch, maar kunnen veranderen in de tijd.

Met ‘pleegzorg doe je samen!’ bedoelen we dat alle mensen die mede-verantwoording dragen voor de ontwikkeling van een pleegkind, 1. dit van zichzelf en van elkaar weten, 2. dit ten opzichte van elkaar uitspreken en 3. de consequenties daarvan met elkaar afstemmen.[/toggle]

[toggle title_open=”3. Erken de complexiteit van pleegzorg” title_closed=”3. Erken de complexiteit van pleegzorg” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Pleegzorg is complex. Dat zeggen we niet om dingen nodeloos ingewikkeld te maken, maar uit respect. Wanneer het leven vanzelf gaat, voelt het niet complex. Wanneer er sprake is van pleegzorg, is er iets niet vanzelf gegaan. Een kind woont niet (alleen) bij zijn ouders, maar (ook) in een pleeggezin. Dit betekent dat er actief gezocht moet worden naar omgangsvormen, die passen bij de situatie. Erkennen van de complexheid van de situatie, helpt om tijd en energie te steken in noodzakelijke afstemming en overleg.

Waarom is pleegzorg complex:

  • De ontwikkeling van pleegkinderen voldoet, om allerlei redenen, vaak niet aan “normale” verwachtingspatronen.
  • Er is vaak sprake van meerdere opvoedbronnen en stijlen die naast elkaar worden uitgevoerd.
  • Pleegkinderen hebben vragen over het hoe en waarom van hun situatie.
  • Binnen één pleegzorgsituatie moeten diverse gezinssystemen en meerdere professionele systemen met elkaar samenwerken. Dat zijn minimaal drie systemen meer dan “normaal”.[/toggle]

[toggle title_open=”4. Een goed begin is (meer dan) het halve werk” title_closed=”4. Een goed begin is (meer dan) het halve werk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Een pleegzorgplaatsing gaat vaak gepaard met spanningen en weerstanden. Dit zorgt ervoor, dat betrokkenen de neiging hebben afstand van elkaar te nemen. Dat is een natuurlijke reactie, maar met het risico dat ieder een andere kant uitgaat, waardoor het veel energie kost om weer samen te komen. Wanneer we bij de start van een plaatsing, de natuurlijke neiging van verwijdering kunnen overwinnen en met elkaar in gesprek kunnen gaan, kunnen we de tijd en energie ten goede laten komen aan de ontwikkeling van de jeugdige. Hoe mooi is het, als deze jeugdige ervaart dat de volwassenen om hem heen allemaal moeite doen om het beste te maken van deze moeilijke situatie.[/toggle]

[toggle title_open=”5. Het gaat om het effect, niet om de intentie” title_closed=”5. Het gaat om het effect, niet om de intentie” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Goede bedoelingen staan niet garant voor succes. Vooral als mensen samen verantwoordelijkheid dragen voor een pleegkind, is het belangrijk dat systematisch wordt toegewerkt naar wat men wil bereiken. Uiteindelijk telt het resultaat, niet de bedoeling.[/toggle]

[toggle title_open=”6. Helpen is alleen helpen als de ander zich geholpen voelt” title_closed=”6. Helpen is alleen helpen als de ander zich geholpen voelt” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]In pleegzorg zijn veel mensen actief met de intentie iemand anders te helpen. Dat is op zich een goed streven, maar leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Wat nodig is om iemand daadwerkelijk te helpen, is aanreiken wat de ander nodig heeft. Geven wat de ander nodig heeft, is niet hetzelfde als geven wat de ander vraagt en is ook niet hetzelfde als geven wat jij denkt dat nodig is.[/toggle]

 

 

 

 

Plaats een reactie