Inschrijfvoorwaarden Pleegzorg Academie

Door in te schrijven gaat u met ons een overeenkomst aan. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Inschrijving en betaling
Nadat u zich hebt aangemeld ontvangt u van ons een inschrijvingsbevestiging. De kosten verbonden aan de bijeenkomst, training of cursus betaalt u via een factuur.

Bij onvoldoende inschrijvingen heeft Pleegzorgedoe.nl het recht een bijeenkomst of training af te lassen. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan tijdig bericht. Bij overtekening heeft Pleegzorggedoe.nl het recht inschrijvingen niet te accepteren.

Nadat de deelnemersgroep voor de training of workshop is vastgesteld, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met informatie en routebeschrijving. Omdat inschrijvingen op verschillende tijdstippen binnenkomen, is het mogelijk dat u de uitnodiging pas kort voor de start van de bijeenkomst/training ontvangt.

Bij ziekte en/of verhindering van een trainer spant Pleegzorggedoe.nl zich in voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, stellen wij u hiervan zo snel mogelijk in kennis. De bijeenkomst/lesdag zal dan opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of lesdag geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

2. Verhinderd?
Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot drie weken voor de aanvang van de bijeenkomst of training. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht (of als het inschrijfbedrag lager is het gehele inschrijfbedrag). Na die datum kunnen wij geen restitutie meer verlenen en is het volledige gefactureerde bedrag verschuldigd.
In het geval van ernstige ziekte of calamiteit worden individuele afspraken gemaakt tussen de cursist en Pleegzorggedoe.nl. Vervanging van deelnemers voor aanvang van de bijeenkomst/training is altijd mogelijk. Bij meerdaagse trainingen is vervanging na de start niet meer mogelijk.

3. Persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we u te kennen dat alle door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer, zoals het inschrijven en het toesturen van informatie over onze bijeenkomsten en trainingen of daaraan gerelateerde informatie.

Terug naar het inschrijfformulier

Plaats een reactie