Pleegzorg Advies punt

Voor individuele vragen en advies

Vraag van een pleegouder: “Ik ben al 5 jaar pleegouder en mijn pleegzoon heeft een bijbaan gevonden waar hij met veel plezier in de vakanties en weekenden werkt. Onlangs kreeg ik een schrijven dat mijn huurtoeslag verlaagd zou gaan worden vanwege deze bijbaan van mijn pleegzoon. Mag dat zomaar?”

Antwoord van het Pleegzorg Advies Punt: Er zijn afgelopen jaar enkele wetswijzigingen doorgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor uitkeringsgerechtigde pleegouders en pleegkinderen. Zo is met ingang van 1 januari 2015 de kostendelersnorm in de bijstand ingevoerd. Dit houdt in dat de bijstandsuitkering van een pleegouder of pleegkind wordt verlaagd naarmate er meer meerderjarige personen (vanaf 21 jaar!) in één huis wonen.

Voor de berekening voor de huurtoeslag wordt de hoogte van het inkomen van pleegkind(eren) meegenomen, zodra dit inkomen meer dan €4.749,- (2016) per jaar bedraagt.

Per 1 juli 2016 gaat de kostendelersnorm ook voor pleegouders met een AOW-uitkering gelden. Als een pleeg(groot)ouder met één of meer meerderjarige personen, waaronder (voormalige) pleegkinderen, van 21 jaar of ouder in dezelfde woning woont, wordt de AOW-uitkering bijgesteld naar 50 procent van het wettelijk minimumloon (voorheen 70 procent).

Meer praktijk-antwoorden vindt u in de reeks kennisboekjes over pleegzorg. Enkele titels zijn: Rechten en plichten van pleegouders, Bijzondere situaties, Contactregelingen en Veiligheid en bescherming. De kennisboekjes vindt u in de Pleegzorgwinkel.

Plaats een reactie