Pleegzorg en sociale wijkteams, gaat dat samen werken?

TRAP-logoOp veel plekken in het land zijn sinds de transitie van jeugdhulp naar de gemeenten, sociale wijkteams actief. De gemeenten hebben een eigen keuze gemaakt over de wijze waarop de teams vormgegeven worden. Hierdoor zijn er veel verschillende samenwerkingsvormen ontstaan. Elk team vult haar taak op een eigen manier in, afhankelijk van zowel de deelnemende organisaties, als van de individuele afgevaardigde deelnemers en hun competenties.

Door de inzet van wijkteams in de eerste lijn zijn zij ook betrokken bij besluitvorming rondom een mogelijke uithuisplaatsing van een jeugdige. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Pleegzorg is complex. Een uithuisplaatsing is de overgang naar een nieuwe (korte of langere) periode in het leven van veel mensen (ouders, jeugdige(n) en pleeggezin). Het creëert nieuwe ruimte, maar doorgaans ook nieuwe spanningen. Verdriet, teleurstelling,  onzekerheid en angst tijdens het toch al vaak onzekere afstemmingsproces, kunnen de ontwikkeling van een jeugdige ernstig belemmeren.

Binnen pleegzorgsituaties is daarom een respectvolle samenwerking noodzakelijk tussen de mensen die belangrijk zijn voor de jeugdige. Hoe lastig dat is, komt vaak pas na enige tijd aan het licht. Bijsturen wordt dan veel lastiger.

Hoe krijg je alle betrokkenen, vaak mensen die zonder dat ze daarom hebben gevraagd moeten gaan samenwerken, in een vroeg stadium op één lijn? Hoe zorg je ervoor dat er rond elk (pleeg)kind een goed samenwerkend team van ouders/opvoeders, netwerk en professionals ontstaat, dat zich samen inzet voor een stabiele opgroei van het kind?

Door gebruik te maken van de TRAP, instrument én ontwikkelprogramma ineen, kan op gestructureerde wijze een gemotiveerd samenwerkingsteam gevormd worden rondom een jeugdige. Iedere betrokkene gaat ervan uit dat zij/hij in het belang van de jeugdige handelt. Maar wat is ‘het belang van het kind’? Dat belang ziet er heel anders uit door de ogen van een moeder die met haar kind vlucht voor haar gewelddadige ex, als bijvoorbeeld voor de pleegouder die tijdelijk voor het(zelfde) kind zorgt, de juf van school of de professional die de vader ondersteunt.

De TRAP is speciaal ontworpen om samen met ouders/opvoeders, professionals en (andere) mensen uit het netwerk van een jeugdige een gedragen en realistische afweging tot een uithuisplaatsing te maken én een stimulerende samenwerking op gang te brengen. Met het instrument past u TRAPsgewijs alle uitgangspunten van jeugdhulp toe op zorgsituaties waarin de gemoederen hoog kunnen oplopen. Het wordt makkelijker ieders eigen kracht te versterken en aan te spreken, één plan te creëren en een gezamenlijke gedragen definitie te formuleren van het belang van de jeugdige.

Speciaal voor wijkteams wordt een korte TRAP-training aangeboden. Na deze training kunt u werken met de TRAP én weet u hoe u de groep betrokkenen kunt inspireren tot een succesvol samenwerkingsverband. Daarnaast leert u veel over de complexiteit en valkuilen van pleegzorg.

 

Plaats een reactie